Glöm inte fullmakt för bil utomlands

Om du ska köra en lånad bil i ett annat land är det viktigt att kolla upp vilka regler som gäller. Flera länder kräver nämligen någon form av intyg på att du får köra den utomlands. Det vill säga handlingar som styrker att bilens ägare tillåter dig att föra fram fordonet.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är en auktoriserad handling som ger en person rätt att utföra , men i någon annans namn. Till exempel om du kör en bil som är registrerad i ett annat namn än ditt eget. I det fallet kan du behöva en fullmakt som bevisar att den personen ger dig rätt att framföra fordonet. Den som ger dig tillåtelse kallas för fullmaktsgivare och fullmaktshavare är den som agerar i den andres namn.

Den här typen av legaliseiring sker via handelskammaren för dina svenska handlingar. Skulle du redan befinna dig utomlands kan du kontakta en svensk ambassad eller konsulat för att få hjälp med legaliseiring hos handelskammaren i Sverige.

Legaliseiring hos Handelskammaren innan utlandsresa

När du kör en bil som inte står registrerad i ditt namn kan en fullmakt hjälpa dig att styrka din rätt att köra bilen. Skulle bilen kontrolleras av utländska myndigheter vill de nämligen veta vem som är ägare och om du har rätt att köra den. De efterfrågar alltså ett intyg och en fullmakt bevisar detta. Ett bra tips är att även se till att beställa legaliseiring av andra bildokument hos Handelskammaren för att vara på den säkra sidan. Vissa länder är mer strikta än andra när det gäller just fordon med utländsk registreringsskylt.