Kontakt

Verkstad

020 – 78 44 78 24: 24-timmar jouren

Växeln:
Tel:  021 – 15 10 50
Fax: 021 – 15 10 59

Auto-Centrum i Norrköping AB

Försäljning Lastbilar Norrköping:

Tel:  070 – 568 29 66
Kontaktperson: Jonas Bergström (jonas.bergstrom@norrkoping-autocentrum.se)

Försäljning Lastbilar Katrineholm:
Tel:  070 – 612 89 50
Kontaktperson: Jimmy Pettersson (jimmy.pettersson@norrkoping-autocentrum.se)